top of page

Politica de Confidențialitate

1. Preambul
2. Servicii de la părți terțe
3. Cine suntem noi?
4. Cine sunteți dumneavoastră?
5. Principii de prelucrare a datelor
6. Schimbări
7. Întrebări și solicitări
8. Prelucrarea datelor cu caracter personal
8.1. Informațiile dumneavoastră
8.2. Ce fel de informații colectăm despre dumneavoastră?
8.3. De ce colectăm aceste informații?
8.4. De unde obținem datele?
8.4. Care este temeiul legal pentru prelucrare?
8.5. Cât timp stocăm datele?
8.6. Cum partajăm informațiile dumneavoastră cu ceilalți?
8.7. Prelucrarea datelor persoanelor cu vârsta sub 18 ani
9. Marketing
9.1. Ce fel de date colectăm pentru marketing?
9.2. Parteneri de marketing
9.3. Cum puteți renunța la marketing direct?
10. Care sunt drepturile dumneavoastră?
11. Securitatea datelor cu caracter personal
12. Inexistența unui proces decizional automatizat
13. Semnificația termenilor folosiți

1. Introducere

 

Noi, NEW PIASTRELLE SRL, tratăm cu seriozitate protecția datelor dumneavoastră și dorim să vă simțiți confortabil atunci când ne vizitați la sediile noastre și evenimentele unde ne desfășurăm activitatea. Protecția confidențialității cu privire la colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă o preocupare importantă pentru noi, de care ținem cont cu mare atenție în procesele noastre economice, respectând, desigur, toate cerințele legale. Nu oferim informații unor părți terțe fără a vă informa. Nu luăm decizii exclusiv automate cu impact semnificativ asupra dumneavoastră.


Când intrați într-o relație de orice fel cu noi, ne încredințați informațiile dumneavoastră. Scopul acestei Politici de confidențialitate este vă explice ce date prelucrăm (colectăm, utilizăm, partajăm), de ce le prelucrăm, în ce modalitate le prelucrăm, drepturile dumneavoastră în temeiul GDPR și modalitatea în care vă puteți exercita aceste drepturi. În colectarea acestor informații, noi acționăm în calitate de operator și, prin lege, suntem obligați să vă furnizăm aceste informații.


Prin interacțiunea cu noi prin orice mijloc și/sau prin intermediul oricărui canal de comunicare (e-mail, telefon, rețele de socializare etc), sunteți informat despre prevederile conținute în această Politică de confidențialitate. Dacă nu sunteți de acord cu cele descrise în prezenta
Politică de Confidențialitate, vă rugăm să nu utilizați platforma sau serviciile noastre.

2. Servicii de la terțe părți

 


Această Politică de confidențialitate nu acoperă aplicațiile și site-urile altor terți la care puteți ajunge prin accesarea link-urilor de pe site-ul nostru. Acest lucru excedează controlului nostru. Vă încurajăm să examinați Politica de confidențialitate de pe orice site și/sau aplicație înainte de a furniza date personale. De asemenea politica noastră nu acoperă și nu include politicile de prelucrare a datelor oferite de terțe părți la care puteți ajunge când folosiți serviciile noastre.

3. Cine suntem noi?


SC NEW PIASTRELLE SRL, Pecica, jud. Arad, str. 1, nr. 13, C.U.I 41909254, înregistrată la ORC Arad sub nr. J02/1896/2019, email info@piastrelle.ro este responsabilă de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care le colectăm direct de la dumneavoastră sau din alte surse și are calitatea de operator de date cu caracter personal. Responsabilul cu protecția datelor poate fi contactat la adresa de email dedicata gdpr@piastrelle.ro

4. Cine sunteți dumneavoastră?


Potrivit legislației, dumneavoastră sunteți persoana fizică beneficiară a serviciilor noastre sau persoana aflată într-o relație de orice fel cu compania noastră, denumită în continuare „persoană vizată”, adică o persoană fizică identificată sau identificabilă. Pentru a fi complet transparenți în privința prelucrării de date și pentru a vă permite să îți exercitați cu ușurință, în orice moment, drepturile, am implementat măsuri pentru a facilita comunicarea dintre noi, operatorul de date și persoana vizată.

5. Principii de prelucrare a datelor


Protecția informațiilor dumneavoastră personale este foarte importantă pentru noi. De aceea, ne-am luat angajamentul să respectăm legislația europeană și națională privind protecția datelor cu caracter personal, în special Regulamentul (EU) 679/2016, cunoscut și sub denumirea de GDPR și următoarele principii: Legalitate, echitate și transparență. Prelucrăm datele dumneavoastră legal și corect. Suntem întotdeauna transparenți în privința informațiilor pe care utilizăm, iar dumneavoastră sunteți informat corespunzător. Colectarea datelor în scopuri determinate, explicite și legitime Utilizăm datele numai în scopurile descrise la momentul colectării sau în noi scopuri compatibile cu cele inițiale. În toate cazurile, scopurile noastre sunt compatibile cu legislația. Luăm măsuri rezonabile pentru a ne asigura că datele personale sunt corecte, complete și actualizate. Reducerea la minimum a datelor. Prelucrăm strict datele de care avem nevoie și nu colectăm date în exces. Exactitatea și actualizarea datelor. Vă oferim controlul pentru a putea corecta datele cu caracter personal astfel încât acestea să fie mereu actualizate. Limitări legate de stocare. Prelucrăm datele cu caracter personal doar pe perioada necesără îndeplinirii scopurilor pentru care acestea au fost colectate inițial. Ulterior datele cu caracter personal sunt distruse sau anonimate complet. Securitate. Am implementat măsuri rezonabile de securitate și criptare, astfel încât să vă protejăm cât mai bine informațiile personale. Cu toate acestea, rețineți faptul că niciun site web, nici o aplicație și nici o conexiune la internet nu este complet sigură.

6. Schimbări


Putem schimba această Politică de confidențialitate în orice moment. Toate actualizările și modificările prezentei Politici sunt valabile imediat după notificare, pe care o vom realiza prin afișare pe site și/sau notificare pe e-mail.

7. Întrebări și solicitări


Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră sau doriți să vă exercitați drepturile legale în legătură cu datele pe care le deținem sau dacă aveți îngrijorări cu privire la modul în care tratăm orice problemă de confidențialitate, ne puteți scrie la adresa de e-mail: gdpr@piastrelle.ro

8. Ce înseamnă prelucrarea datelor


Prelucrare. înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.

8.1. Ce fel de informații colectăm despre dumneavoastră


Atunci când ne transmiteți o solicitare pe e-mail sau ne contactați în orice alt scop și pe orice alt canal de comunicare, ne puteți comunica următoarele date personale, pe care le colectăm direct de la dumneavoastră sau din alte surse, cum ar fi:
• Numele și prenumele • Adresa de e-mail • Numărul de telefon
Temeiul prelucrării este stabilirea și începerea unei relații contractuale, pe baza comenzii dumneavoastre pentru anumite produse alimentare. Pe lângă informațiile indicate mai sus, este posibil să colectăm și următoarele informații, în funcție de circumstanțe:
• Modul în care interacționați cu reclamele noastre (de exemplu, informații despre cum și când ne accesați site-ul sau ce dispozitiv folosiți pentru a accesa site-ul);
• Informații furnizate atunci când completați formulare sau chestionare;
• Conținutul mesajelor trimise prin sisteme de mesagerie și e-mail;
• Interacțiunile dintre dumneavoastră și noi pe rețelele de socializare (de exemplu, aprecieri, distribuiri, comentarii);
• Informații pe care le colectăm despre dumneavoastră de la alte companii din grup sau terțe care au obținut consimțământul dumneavoastră sau au alt drept legal de a partaja aceste informații cu noi (inclusiv parteneri/platforme de publicare sau de publicitate și
agregatori de date care au obținut dreptul respectiv).
• Adresa IP
• Navigatorul de internet
• Locația
• Paginile web pe care le accesați pe site-ul nostru
• Informații provenite din utilizarea cookie-urilor
Temeiul prelucrării este interesul legitim privind asigurarea activităților companiei noastre. În situația în care sunteți angajați (foști, actuali sau viitori), se vor colecta anumite informații care țin de executarea contractului de muncă. Acestea pot fi cu titlu exemplificativ:
• Numele și prenumele
• Date de contact (adresa, număr de telefon, adresă de email)
• Date financiare (cont bancar)

• Diferite înscrisuri în original sau copie (adeverințe de vechime, de concedii, de salar, situații medicale, persoane în întreținere, situație familiară, carte de muncă, fișe de evaluare, cv-uri, diferite cereri, delegații, pontaj, note de informare și procese verbale, documente
interne, documente de angajare), indicativ salariat
• Semnatura
Temeiul prelucrării este derularea relației contractuale și obligațiile legale aferente. Pentru serviciile/vanzarea de produse pe care vi le oferim se vor colecta (cu titlul exemplificativ):
• Date de contact (nume, adresa, telefon, email);
• Corespondenta electronică și tiparită cu dumneavoastră;
• Istoric al produselor achiziționate;
• Date de plata (facturi, chitante, plati cu cardul electronic);
• Semnătura;

Temeiul prelucrării este derularea relației contractuale și obligațiile legale aferente. Atunci când efectuați plata unei facturi, vom prelucra datele dumneavoastră (nume, prenume, adresă, cont bancar sau număr de card) în vederea întocmirii documentelor
contabile (facturi și chitanțe). Temeiul prelucrării este relația contractuală și obligațiile legale aferente. Atunci când ne apărăm drepturile în justiție pentru recuperarea unor sume datorate sau când ne protejăm interesele împotriva unor pretenții/reclamații, vom prelucra datele dumneavoastră necesare formulării unor acțiuni în instanță, a altor cerere și documete specifice. Este posibil în unele situații sa tranferăm datele dumneavoastră, unor terți aflați în relații contractuale cu noi, pentru recuperarea sumelor. În aceste situații fom folosi ca temei de prelucrare interesul nostru legitim de a ne recupera sumele datorate. Atunci când suntem obligați conform unor prevederi legale, vom furniza autorităților și instituțiilor competente datele pe care le deținem și care au fost solicitate în mod legal și justificat. Vom folosi ca temei de prelucrare obligația legală. Petru serviciile de marketing (trimitere de oferte, completarea de formulare de satisfacție), urmărirea comportamentului dumneavoastră pentru a oferi servicii mai bune se vor colecta pe bază de consimțământ:

• Date de contact (nume, email, telefon), date privind comportamentului sau preferințele;
Puteți opta pentru administrarea unui cont online în cadrul magazinului nostru prin care beneficiați de urmărirea mai rapidă a produselor comandate, caz în care vom prelucra datele dumneavoastră de contact (username, email, parolă), istoricul accesărilor și operațiunilor din cont, adresa de livrare, operațiunile comerciale (plasarea de comenzi) și operațiunile financiare (facturi, plăți).
Consimțământul poate fi retras oricând. Este posibil să primim datele dumneavoastră și de la societăți partenere, iar in acest caz temeiul prelucrării este îndeplinirea unei relații contractuale.

8.2. De ce colectăm aceste informații?


Colectăm informațiile cu caracter personal în următoarele scopuri:
• În vederea încheierii sau executării unui contract dintre dumneavoastră și noi;
• Pentru a vă răspunde la întrebări și solicitări și a vă furniza serviciul de asistență clienți;
• În scop de marketing, însă doar în situația în care avem consimțământul dumneavoastră prealabil sau când există o excepție legală de la obținerea consimțământului;
• Pentru a oferi și îmbunătăți serviciile și produsele pe care le oferim;
• Pentru a diagnostica sau a remedia probleme tehnice;
• Pentru a ne apăra împotriva atacurilor cibernetice;
• Pentru crearea și/sau mentenanța conturilor;
• Pentru a ne conforma legislației, ca de exemplu conformarea cu legislația fiscală care ne obligă să păstrăm documentele contabile pe o perioadă de 10 ani, sau legea arhivelor care ne obligă să păstrăm documentele salariaților pe o perioadă de 50 de ani.;
• Pentru constatarea sau revendicarea unui drept în instanță;
• În scopuri analitice și de cercetare;
• Pentru a preveni infracțiunile, înșelăciunile sau fraudele;

8.3. Care este temeiul legal pentru prelucrare?


Putem utiliza următoarele temeiuri legale, în funcție de cazul concret: Prelucrarea este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între dumneavoastră și noi Prelucrarea este necesară în scopul intereselor noastre legitime sau ale altei părți, cu excepția cazului în care prevalează interesele, drepturile sau libertățile dumneavoastră În situația în care utilizăm interesul legitim, efectuăm o analiză a interesului legitim (test de echilibrare) prin intermediul căreia putem în balanță interesul nostru și interesele dumneavoastră În situația în care prevalează interesele noastre, vom utiliza interesul legitim. În situația în care prevalează interesele dumneavoastră, nu vom utiliza interesul legitim, iar în măsura în care nu reușim să identificăm un alt temei legal corect, nu vom efectua respectiva activitate de prelucrare. Prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unor obligații legale (ca de exemplu conformarea cu legislația fiscală care ne obligă să păstrăm documentele contabile pe o perioadă de 10 ani sau furnizarea anumitor informații organelor și instituțiilor publice abilitate). În unele situații, prelucrarea poate fi necesară pentru a proteja interesele vitale ale dumneavoastră sau ale altei persoane fizice. Rețineți faptul că obținerea consimțământului nu este obligatorie, iar noi vom proceda la obținerea consimțământului din partea dumneavoastră doar în situațiile în care nu reușit să utilizăm un alt temei legal. Consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal Cu toate acestea, rețineți că în situația în care sunteți client al nostru, putem trimite mesaje promoționale (marketing direct) cu privire la bunuri și servicii similare, fără a avea nevoie de consimțământ, în temeiul art. 12 alin. (3) din Legea nr. 506/20014, în anumite situații specifice reglementate legal. Însă, în toate cazurile, vă puteți opune marketingului direct și/sau vă puteți retrage în orice moment consimțământul prin urmarea instrucțiunilor de dezabonare („unsubscribe”) din fiecare e-mail sau prin transmiterea unei cereri scrise la adresa de e-mail gdpr@piastrelle.ro

8.4. De unde obținem datele?


Cele mai multe informații le colectăm direct de la dumneavoastră (de exemplu, prin completarea unui formular de pe site sau la sosirea în sediul nostru). Majoritatea informațiile sunt cele descrise mai sus, dar pot exista situații în care colectăm date de la terți (i.e. parteneri, platforme de publicitate), cum ar fi de exemplu, informațiile privind achizițiile și interesele. NEW PIASTRELLE SRL prelucrează de asemenea date cu caracter personal provenite din contractele cu angajații, precum și cele provenite din contractele cu parteneri și alți furnizori de servicii. NEW PIASTRELLE SRL nu va colecta sau prelucra date cu caracter personal atunci când oferă servicii de informare ale societății direct copiilor cu vârsta sub 16 ani -sau sub o vârstă mai mică -cu excepția cazului acordului părinților, în conformitate cu legislația locală aplicabilă. Dacă aflăm despre colectarea accidentală a datelor cu caracter personal ale unui copil, vom șterge imediat respectivele date.

8.5. Cât timp stocăm datele?


Stocăm datele dumneavoastră cu caracter personal doar pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor, dar nu mai mult de 10 ani de la încetarea contractului sau ultima interacțiune cu noi. Datele prelucrate prin cookies se stochează pe o perioada maximă de 2 ani. După încetarea perioadei, datele cu caracter personal vor fi distruse sau șterse din sistemele informatice sau transformate în date anonime pentru a fi utilizate în scopuri de cercetare științifică, istorică sau statistică. Rețineți faptul că în anumite situații expres reglementate, stocăm datele pe perioada care ne este impusă de lege.

8.6. Cum partajăm informațiile dumneavoastră cu ceilalți?


Putem dezvălui datele dumneavoastră, respectând legea aplicabilă, partenerilor de afaceri sau altor terți. Depunem în permanență eforturi rezonabile pentru a ne asigura că acești terți au implementate măsuri adecvate de protecție și securitate. Cu acești terți avem clauze contractuale astfel încât datele dumneavoastră să fie protejate. În aceste situații, ne vom asigura că orice transfer este legitim, având la bază consimțământul dumneavoastră sau alt temei juridic. De exemplu, am putea furniza datele dumneavoastră către alte companii, precum furnizorii de servicii IT sau telecomunicații, contabilitate, servicii juridice, furnizori de servicii de transport și curierat și alți terți cu care avem o relație contractuală (furnizori de servicii de marketing, experți în securitate, etc.). Acești terți sunt selectați cu o grijă deosebită astfel încât datele dumneavoastră să fie prelucrate doar în scopurile pe care noi le indicăm. De asemenea, am putea partaja datele dumneavoastră către parteneri de afaceri ca urmare a unui efort comun de a oferi un produs sau un serviciu. Deși puțin probabil, am putea vinde în viitor afacerea sau o parte a afacerii, situație care va include transferul datelor dumneavoastră Putem transmite datele și altor părți având consimțământul sau potrivit instrucțiunilor dumneavoastră, ca de exemplu, în situația în care exercitați o cerere de portabilitate. Vom putea, de asemenea, furniza informațiile dumneavoastră cu caracter personal și către parchet, poliție, instanțele judecătorești și alte organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate. Datele colectate transferate electronic către beneficiari folosesc soluții online din Spațiul Economic European, sub rezervara luării unor măsuri suplimentare de securizare a acestora (criptarea datelor în REST și în TRANSIT).

 


8.7. Prelucrarea datelor persoanelor cu vârsta sub 18 ani

NEW PIASTRELLE SRL nu furnizeaza servicii/vinde produse persoanelor cu o vârstă sub
18 ani.

 


9. Marketing


În măsura în care am obținut consimțământul dumneavoastră prealabil sau sunteți deja un client al companiei, putem utiliza tehnologii de marketing direct și publicitate targhetată, utilizând informațiile colectate despre dumneavoastră cu privire la interese, preferințe, achiziții, vârstă, locație etc. De exemplu, am putea trimite e-mailuri, am putea afișa reclame în interiorul site-ului nostru sau pe social media sau am putea plasa reclame pe site-uri terțe, în aplicații sau pe alte dispozitive conectate la internet.

9.1. Ce fel de date colectăm pentru marketing?

 


În vederea desfășurării activităților de marketing direct sau publicitate targhetată, am putea utiliza următoarele informații:
• Informații colectate prin intermediul modulelor cookie și a altor tehnologii similare (locație, dispozitiv, navigator, vârstă etc);
• Achizițiile dumneavoastră, modul în care ați interacționat cu serviciile noastre și feedback-ul primit din partea dumneavoastră;
• Alte informații obținute de la partenerii noștri terți de marketing, informații pe care le- au obținut cu acordul dumneavoastră

9.2. Parteneri de marketing

 


Partenerii noștri de marketing, precum Facebook, Google și/sau alte agenții ne ajută să transmitem marketing către dumneavoastră pe baza informațiilor colectate de ei direct de la dumneavoastră și cu acordul dumneavoastră În unele cazuri, partajăm chiar noi informații pe care le am colectat de la dumneavoastră Ne asigurăm, în toate cazurile, că aceste transferuri sunt legale așa cum am explicat la punctul 8.6. Partenerii noștri pot plasa reclame cu privire la serviciile și produsele noastre, în funcție de datele colectate anterior de la dumneavoastră (interese, preferințe) pe alte site-uri și/sau servicii. De asemenea, partenerii noștri de marketing pot utiliza informațiile colectate despre dumneavoastră pentru a îmbunătăți serviciile și/sau algoritmii (inclusiv algoritmii bazați pe inteligența artificială). Această politică de confidențialitate nu cuprinde informații cu privire la modalitatea în care vă prelucrează datele partenerii noștri, dar vă încurajăm să citiți politica de confidențialitate a partenerilor de marketing pentru mai multe informații.

9.3. Cum puteți renunța la marketing direct?

 


Vă puteți opune marketingului direct și/sau vă puteți retrage în orice moment consimțământul prin urmarea instrucțiunilor de dezabonare din fiecare e-mail („unsubscribe” sau „dezabonare”) sau prin transmiterea unei cereri în acest sens la adresa de e-mail gdpr@piastrelle.ro Pentru a dezactiva publicitatea bazată pe interese, vă rugăm să consultați în acest sens Politica noastră privind utilizarea modulelor cookie.

10. Care sunt drepturile dumneavoastră?

 


Drepturile dumneavoastră conform Regulamentului GDPR sunt următoarele:
• Dreptul de retragere a consimțământului
Vă puteți retrage în orice moment consimțământul cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră prin prin transmiterea unei cereri în acest sens la adresa de e-mail gdpr@piastrelle.ro. Rețineți însă că, în măsura în care am identificat un alt temei legal pentru prelucrarea datelor dumneavoastră, vom continua să prelucrăm datele dumneavoastră în baza acelui temei legal. Noi avem posibilitatea legală să utilizăm unul sau mai multe temeiuri pentru prelucrarea datelor dumneavoastră
• Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră
• Dreptul de acces asupra datelor

Aveți dreptul de a obține din partea noastră o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informațiile prevăzute de art. 15 alin. (1) din GDPR.
• Dreptul de a rectifica datele inexacte sau incomplete
Aveți dreptul de a obține, din partea noastră, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc.
• Dreptul de ștergere („dreptul de a fi uitat”)
În situațiile prevăzute la art. 17 din GDPR, aveți dreptul de a solicita și obține ștergerea datelor cu caracter personal.
• Dreptul la restricționarea prelucrării
În cazurile prevăzute la art. 18 din GDPR, aveți dreptul de a solicita și obține restricționarea prelucrării.
• Dreptul de a transmite datele pe care le avem despre dumneavoastră către alt operator („dreptul la portabilitate”) În cazurile prevăzute la art. 20 din GDPR, aveți dreptul de a solicita și obține portabilitatea  datelor.
• Dreptul de a vă opune prelucrării datelor
În cazurile prevăzute la art. 21 din GDPR, aveți dreptul de a vă opune prelucării datelor.

• Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri cu efecte juridice sau cu efecte semnificative similare asupra asupra dumneavoastră
• Dreptul de a vă adresa justiției pentru apărarea drepturilor și intereselor dumneavoastră
• Dreptul de o plângere în fața unei Autorități de Supraveghere
Vă rugăm să rețineți că:
• Vă puteți retrage consimțământul pentru marketing direct în orice moment prin urmarea instrucțiunilor de dezabonare din fiecare e-mail/sms sau alt mesaj electronic.
• Dacă doriți să vă exercitați drepturile, o puteți face prin transmiterea unei cereri scrise, semnate și datate la adresa de e-mail gdpr@piastrelle.ro.
• Drepturile enumerate mai sus nu sunt absolute. Există excepții, de aceea fiecare cerere primite va fi analizată astfel încât să decidem dacă este întemeiată sau nu. În măsura în care cererea este întemeiată, vă vom facilita exercitarea drepturilor. Dacă cererea este neîntemeiată, o vom respinge, însă vă vom informa asupra motivelor refuzului și asupra drepturilor de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere și de a vă adresa justiției.
• Vom încerca să răspundem solicitării în termen de o lună. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit în funcție de diferite aspect, precum complexitatea cererii, numărul mare de cereri primite sau imposibilitatea de a vă identifica într-un termen util.
• Dacă, deși depunem toate eforturile, nu reușim să vă identificăm, iar dumneavoastră nu ne furnizați informații suplimentare pentru a reuși să vă identificăm, nu suntem obligați să dăm curs solicitării.

11. Securitatea datelor cu caracter personal

 


Lucrăm din greu pentru a proteja clienții noștri, alte persoane ale căror date le prelucrăm şi pe noi înşine de accesul neautorizat şi de modificarea, divulgarea sau distrugerea neautorizata ale datelor pe care le prelucrăm. În special, am implementat următoarele măsuri tehnice și organizatorice de asigurare a securității datelor cu caracter personal:

 

Politici dedicate.
Adoptăm și ne revizuim practicile și politicile de prelucrare a datelor clienților noștri și ale altor persoane, inclusiv măsurile fizice și electronice de securitate, pentru a ne proteja sistemele de acces neautorizat și alte posibile amenințări la securitatea acestora. Verificăm constant modul în care aplicăm propriile politici de protecţie a datelor cu caracter personal şi în care respectăm legislaţia protecţiei datelor.


Minimizarea datelor.

Ne-am asigurat că datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt limitate la cele care sunt necesare, adecvate și relevante pentru scopurile declarate în această notă.


Restrângerea accesului la date.
Restrângem cu strictețe accesul la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm la angajații, colaboratorii și alte persoane care nevoie să le acceseze pentru a le putea prelucra pentru noi. Toate aceste companii și persoane fizice sunt supuse unor obligații stricte de confidențialitate și nu vom ezita să îi tragem la răspundere și să încetăm colaborarea cu ei în cazul în care nu tratează protecția datelor dumneavoastră și ale altor persoane cu maximă seriozitate.


Măsuri tehnice specifice.
In cadrul NEW PIASTRELLE SRL utilizăm tehnologii care să asigure clienții noștri și alte persoane că securitatea datelor lor este protejată. Controlul furnizorilor noştri de servicii. Introducem în contractele cu cei care prelucrează pentru noi (persoane împuternicite) sau împreună cu noi (alţi operatori – operatori asociaţi) clauze pentru asigurarea protecţiei datelor pe care le prelucrăm; această protecţie merge cel
puţin până la minimul impus de legislaţie. Deși luăm toate măsurile rezonabile pentru a asigura securitatea datelor dumneavostră, NEW PIASTRELLE SRL nu poate garanta lipsa oricărei încălcări de securitate sau imposibilitatea de penetrare a sistemelor de securitate. În cazul nefericit și puțin probabil în care o astfel de încălcare va surveni, vom urma procedurile legale pentru limitarea efectelor și informarea persoanelor vizate.

12. Inexistența unui proces decizional automatizat

 


Respectul nostru pentru datele dumneavoastră include faptul că le acordăm atenția umană necesară, prin intermediul personalului nostru. În condiţiile actuale, în calitate de utilizator al serviiilor noastre, nu veți face obiectul unei decizii a noastre bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor dumneavoastră (inclusiv crearea de profiluri) care să producă efecte juridice cu privire la dumneavoastră sau care să vă afecteze într-un mod similar într-o măsură semnificativă.

13. Semnificația termenilor folosiți

 


Autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal: o autoritate publică independentă care, potrivit legii, are atribuţii referitoare la supravegherea respectării legislaţiei protecţiei datelor cu caracter personal. În România, această autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal este Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP). Categorii speciale de date cu caracter personal (date cu caracter personal sensibile/ date sensibile): datele cu caracter personal care: dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate; datele genetice; datele biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice; datele privind sănătatea, viața sexuală sau orientarea sexuală a unei persoane fizice. Colaboratori: persoane fizice sau juridice care au încheiat un contract de colaborare cu noi și care prestează servicii clienților noștri. Date cu caracter personal: orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (denumită „persoană vizată”). O persoană fizică este identificabilă dacă poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, de exemplu: nume, număr de identificare, date de localizare, identificator online, unul/mai multe elemente specifice, proprii identității fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale a respectivei persoane. Astfel, de exemplu, în noțiunea de date cu caracter personal sunt incluse următoarele: numele și prenumele; adresa de domiciliu sau de reședință; adresa de email; numărul de telefon; codul numeric personal (CNP); diagnosticul stabilit (sunt date sensibile); date genetice (sunt date sensibile); date bimoetrice (sunt date sensibile); date de geolocație. Categoriile de date cu caracter personal despre dumneavoastră pe care le prelucrăm sunt enumerate mai sus. Operator: persoana fizică sau juridică care decide de ce (în ce scop) şi cum (prin ce mijloace) sunt prelucrate datele cu caracter personal. Potrivit legii, răspunderea pentru respectarea legislaţiei referitoare la datele cu caracter personal revine în primul rând operatorului. În relația cu dumneavoastră, noi suntem operatorul, iar dumneavoastră sunteți persoana vizată. Persoană împuternicită: orice persoană fizică sau juridică care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului, alta decât angajaţii operatorului. Persoană vizată: persoana fizică la care se referă (căreia îi „aparțin”) anumite date cu caracter personal. În relația cu noi (operatorul), dumneavoastră sunteți persoana vizată. Prelucrare a datelor cu caracter personal: orice operațiune/set de operațiuni efectuată/efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea mijloacelor automatizate; de exemplu: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea respectivelor date cu caracter personal/seturi de date cu caracter personal. Acestea sunt doar exemple. Practic, prelucrarea înseamnă orice operaţiune asupra datelor cu caracter personal, indiferent dacă prin mijloace automate sau manuale. Stat terț: un stat din afara Uniunii Europene și a Spațiului Economic European.


Declarație de conformitate NEW PIASTRELLE SRL declară pe proprie răspundere că a luat toate măsurile pe care le-a considerat necesare cu scopul conformării cu intrucțiunile Regulamentului EU 2016/679 (GDPR) privind colectarea, utilizarea și stocarea datelor personale în țările membre ale Uniunii Europene. NEW PIASTRELLE SRL certifică faptul că aderă la cerințele de notificare, opțiune, transfer, securitate și integritate a datelor, acces și punere în aplicare ale intrucțiunilor Regulamentului EU 2016/679 (GDPR) privind colectarea, utilizarea și stocarea datelor personale în țările membre ale Uniunii Europene.

 

Data 16.12.2021

Politica de utilizare a cookie-urilor

Acest website folosește cookie-uri proprii și de la terți pentru a furniza vizitatorilor o experiență mult mai bună de navigare și servicii adaptate nevoilor și interesului fiecăruia.

CINE SUNTEM

Platforma online este detinuta si administrata de operatorul SC NEW PIASTRELLE  SRL, Pecica, jud. Arad, str. 1, nr. 13, C.U.I 41909254, înregistrată la ORC Arad sub nr. J02/1896/2019, email gdpr@piastrelle.ro.

 

Ce este un “cookie”?

Cookie-urile joacă un rol important în facilitarea accesului și livrării multiplelor servicii de care utilizatorul se bucură pe internet, cum ar fi:

 • Personalizarea anumitor setări precum: limba în care este vizualizat un site, accesarea preferințelor vechi prin accesarea butonului ‘’înainte’’ și “înapoi’’.

 • Cookie-urile oferă deținătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face și mai eficiente și mai accesibile pentru utilizatori.

 • Permit aplicațiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse într-un anumit site pentru a crea o experiență de navigare mai valoroasă, mai utilă și mai placută.

 • Permit integrarea reţelelor de socializare pe site-ul web şi posibilitatea de a aprecia sau distribui imediat o pagină sau un produs pe serviciul de socializare preferat.

 • Pot fi folosite pentru a analiza cum este folosit un site web, pentru a contoriza numărul de vizitatori şi pentru a afla cum poate fi îmbunătăţit site-ul web.

 • Permit publicitatea online, care poate fi personalizată pentru a afişa reclame mai relevante şi mai interesante pentru vizitatorul website-ului, atât pe site-ul nostru, cât şi în afara acestora.

Un “Internet Cookie” (termen cunoscut și ca “browser cookie” sau “HTTP cookie” sau pur și simplu“cookie” ) este un fișier text de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează Internetul.

Cookie-ul este instalat prin solicitara emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) și este complet “pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard drive-ul utilizatorului).

Un cookie este format din 2 părți: numele și conținutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de existență a unui cookie este determinată; tehnic, doar webserverul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe website-ul asociat webserverului respectiv.

Cookie-urile în sine nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și, în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de internet.

Exista 2 categorii mari de cookie-uri:

 1. Cookie-uri de sesiune – acestea sunt stocate temporar în folderul de cookie-uri al browserului web pentru ca acesta să le memoreze până când utilizatorul iese de pe website-ul respectiv sau închide fereastra browserului ( ex: în momentul logării/delogării pe un cont de webmail sau pe rețele de socializare).

 2. Cookie-uri persistente – acestea sunt stocate pe hard-drive-ul unui computer sau echipament (și, în general, depinde de durata de viață prestabilită pentru cookie). Cookie-urile persistente le includ și pe cele plasate de un alt website decât cel pe care îl vizitează utilizatorul la momentul respectiv – cunoscute sub numele de ‘third party cookies’ (cookie-uri plasate de terți) – care pot fi folosite în mod anonim pentru a memora interesele unui utilizator, astfel încât să fie livrată publicitate cât mai relevantă pentru utilizatori.

Care sunt avantajele cookie-urilor?

Un cookie conține informații care fac legătura între un web-browser (utilizatorul) și un web-server anume (website-ul). Dacă un browser accesează acel web-server din nou, acesta poate citi informația deja stocată și reacționa în consecință. Cookie-urile asigură userilor o experiență plăcută de navigare și susțin eforturile multor websiteuri pentru a oferi servicii confortabile utilizatorilor: ex – preferințele în materie de confidențialitate online, opțiunile privind limba site-ului, coșuri de cumpărături sau publicitate relevantă.

 Care este durata de viață a unui cookie?

Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viață a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singura sesiune (session cookies) și nu mai sunt reținute odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, iar unele cookie-uri sunt reținute și refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website (cookie-uri permanente). Cu toate aceste, cookie-urile pot fi șterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului.

Ce sunt cookie-urile plasate de terți?

Anumite secțiuni de conținut de pe unele site-uri pot fi furnizate prin intermediul unor terțe părți/furnizori (ex: news box, un video sau o reclamă). Aceste terțe părți pot plasa de asemenea cookie-uri prin intermediul site-ului și ele se numesc “third party cookies” pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terți trebuie să respecte, de asemenea, legea în vigoare și politicile de confidențialitate ale deținătorului site-ului.

Cum sunt folosite cookie-urile de către un site.

O vizită pe un website poate plasa cookie-uri pentru:

 • creșterea performanței website-ului;

 • o analiză a vizitatorilor;

 • geotargetting;

 • înregistrarea utilizatorilor.

Cookie-uri de performanță

Acest tip de cookie reține preferințele utilizatorului pe acest site, așa încât nu mai este nevoie de setarea lor la fiecare vizitare a site-ului.

Exemple: setările volumului pentru video player, viteza de video streaming cu care este compatibil browserul.

Cookie-uri pentru analiza vizitatorilor

De fiecare dată când un utilizator vizitează un site, softul de analytics furnizat de o terță parte generează un cookie de analiză a utilizatorului. Acest cookie spune dacă ați mai vizitat acest site până acum. Browserul va semnala dacă aveți acest cookie, iar dacă nu, se va genera unul. Acesta permite monitorizarea utilizatorilor unici care vizitează site-ul și cât de des o fac.

Atat timp cât vizitatorul nu este înregistrat pe  site, acest cookie nu poate fi folosit pentru a identifica persoanele fizice, ele sunt folosite doar în scop statistic. Dacă este înregistrat se pot cunoaște, de asemenea, detaliile furnizate, cum ar fi adresa de e-mail și username-ul – acestea fiind supuse confidențialității, conform prevederilor legislației în vigoare cu privire la protejarea datelor cu caracter personal.

Cookie-uri pentru geotargetting

Aceste cookie-uri sunt utilizate de către un soft care stabilește din ce țară proveniți. Este complet anonim și este folosit doar pentru a targeta conținutul – chiar și atunci când vizitatorul este pe pagina  în limba română sau în altă limbă, se va primi aceeași reclamă.

Cookie-uri pentru înregistrare

Atunci când vă înregistrați pe un site, se generează un cookie care anunță dacă sunteți înregistrat sau nu. Serverele folosesc aceste cookie-uri pentru a  arăta contul cu care sunteți îngregistrat și dacă aveți permisiunea pentru un serviciu anume. De asemenea, se permite să se asocieze orice comentariu postat pe site cu username-ul dvs. Dacă nu ați selectat “pastrează-mă înregistrat”, acest cookie se va șterge automat când veți închide browserul sau calculatorul.

Alte cookie-uri ale terțelor părți

Pe unele pagini, terții pot seta propriile cookie-uri anonime, în scopul de a urmări succesul unei aplicații sau pentru a customiza o aplicație.

De exemplu, când distribuiți (share) un articol folosind butonul pentru rețelele sociale aflat pe un site, acea rețea socială va înregistra activitatea dvs.

 Ce tip de informații sunt stocate și accesate prin intermediul cookie-urilor?

Cookie-urile păstrează informații într-un fișier text de mici dimensiuni care permit unui website să recunoască un browser. Web serverul va recunoaște browserul până când cookie-ul expiră sau este șters.

Cookie-ul stochează informații importante care îmbunătățesc experiența de navigare pe Internet ( ex: setările limbii în care se dorește accesarea unui site; păstrarea unui user logat în contul de webmail; securitatea online banking; păstrarea produselor în coșul de cumpărături)

De ce sunt cookie-urile importante pentru Internet?

Cookie-urile reprezintă punctul central al funcționării eficiente a Internetului, ajutând la generarea unei experiențe de navigare prietenoase și adaptată preferințelor și intereselor fiecărui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor poate face unele site-uri imposibil de folosit.

Exemple de întrebuințări importante ale cookie-urilor (care nu necesită autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont):

 • Conținut și servicii adaptate preferințelor utilizatorului – categorii de știri, vreme, sport, hărți, servicii publice și guvernamentale, site-uri de entertainment și servicii de travel.

 • Oferte adaptate pe interesele utilizatorilor – reținerea parolelor, preferințele de limbă ( ex:afișarea rezultatelor căutarilor în limba Română).

 • Reținerea filtrelor de protecție a copiilor privind conținutul pe Internet (opțiuni family mode, funcții de safe search).

 • Măsurare, optimizare și caracteristicile de analytics – cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de conținut este vizualizat și modul cum un utilizator ajunge pe un website (ex: prin motoare de căutare, direct, din alte website-uri ). Website-urile derulează aceste analize a utilizarii lor pentru a îmbunătăți site-urile în beneficiul userilor.

Securitate si probleme legate de confidențialitate

Cookie-urile NU sunt viruși! Ele folosesc formate tip plain text. Nu sunt alcătuite din bucăți de cod, așa că nu pot fi executate, nici nu se pot auto-executa. In consecință, nu se pot duplica sau replica pe alte rețele pentru a se rula sau replica din nou. Deoarece nu pot îndeplini aceste funcții, nu pot fi considerate viruși.

Cookie-urile pot fi totuși folosite pentru scopuri negative. Deoarece stocheaza informații despre preferințele și istoricul de navigare al utilizatorilor, atât pe un anume site cât și pe mai multe alte siteuri, cookie-urile pot fi folosite ca o formă de Spyware. Multe produse anti-spyware sunt conștiente de acest fapt și in mod constant marchează cookie-urile pentru a fi șterse în cadrul procedurilor de ștergere/scanare anti-virus/anti-spyware.

In general browserele au integrate setari de confidențialitate care furnizează diferite nivele de acceptare a cookie-urilor, perioada de valabilitate și ștergere automată dupa ce utilizatorul a vizitat un anumit site.

Sfaturi pentru o navigare sigură și responsabilă, bazată pe cookies.

 • Particularizați-vă setările browserului în ceea ce privește cookie-urile pentru a reflecta un nivel confortabil pentru voi al securității utilizării cookie-urilor.

 • Dacă împărțiți accesul la calculator, puteți lua în considerare setarea browserului pentru a șterge datele individuale de navigare de fiecare dată când închideți browserul. Aceasta este o variantă de a accesa site-urile care plasează cookie-uri și de a șterge orice informație de vizitare la închiderea sesiunii navigare.

 • Instalați-vă și actualizați-vă constant aplicații antispyware.

 • Multe dintre aplicațiile de detectare și prevenire a spyware-ului includ detectarea atacurilor pe site-uri. Astfel, impiedică browserul de la a accesa website-uri care ar putea sp exploateze vulnerabilitățile browserului sau să descarce software periculos.

Cum pot opri cookie-urile?

Dezactivarea si refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat și folosit.

Pentru cookies-urile optionale este posibilă setarea direct din website- sau din browser pentru ca aceste cookie-uri să nu mai fie acceptate sau se poate seta browserul să accepte cookie-uri. Dar, de exemplu, dacă un vizitator nu este înregistat folosind cookie-urile, nu va putea lăsa comentarii.

Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări se găsesc de regulă în meniul Opțiuni /Settings sau în meniul Preferințe / Favorites al browserului.

Pentru a afla mai multe despre modul în care promotorii folosesc, în general, modulele cookie și despre opțiunile pe care le oferă, puteți consulta următoarele resurse:  http://www.youronlinechoices.com/ro/

Cookies-urile opționale sunt instalate doar în urma consimțământului manifestat de utilizatorii website-ului.

Ce fel de cookies folosim ?

În prezent pe website se folosesc următoarele cookies:

Cookies necesare pentru funcționarea website-ului.

PHPSESSID  cu o durata de stocare de 1 an, folosit pentru a furniza conținutul site-ului în mod echilibrat.

bottom of page